Studium na Oxfordu nebo třeba Cambridge? Že je to finančně nemožné? Tomáš Krsek a jeho stipendijní program Vám to umožní!

Studium na vysoké škole patří k nezapomenutelné životní etapě každého, kdo jej (byť třeba neúspěšně) absolvoval. Opravdu nadaní studenti však mohou paradoxně na svůj talent a snahu doplatit. Vysoké školy v České republice jsou, při vší úctě, nesrovnatelně menším rybníčkem než věhlasné univerzity v zahraničí a nejeden student by se na nich zcela jistě uplatnil. Obvyklou překážkou však bývá finanční náročnost celého studia, a tak mnohdy není možno potenciál těchto studentů zcela rozvinout. I přesto existuje možnost, jak finanční propast efektivně překonat – díky nadačnímu fondu Krsek Foundation (www.krsekfoundation.cz).

O jakou nadaci se jedná?

Nadační fond manželů Tomáše a Martiny Krskových skýtá nadaným českým studentům stipendia na první rok magisterského studia na jedné z TOP zahraničních univerzit (Harvard, Stanford, Princeton, Yale, Oxford, Camridge…). Záměrem je podpořit zejména studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie.

Komu jsou stipendia určena?

Martina Krsková a Tomáš Krsek nabízejí možnost špičkového terciárního vzdělávání na univerzitě každému, kdo na to má – svými schopnostmi a pílí. Všichni studenti mohou využít jedinečnou šanci získat vzdělání, po kterém touží. Vybráno bude 10 vyhovujících zájemců o studium.

Podmínky pro získání stipendia

Finanční prostředky pro studium na prestižních světových univerzitách budou poskytnuty zájemcům při splnění závazných podmínek, mezi které patří:

Tomáš Krsek - nehádejte, kdo to je

Tomáš Krsek se svojí manželkou Martinou založil nadaci již v roce 2011 a do dnešního dne tato nadace udělila 22 stipendií pro nadané české studenty. Svou předchozí činnost spojil se společností Škoda, kde nejdříve působil jako vedoucí projektového financování (Škoda Steel - 1996), poté jako finanční ředitel (1999), kdy se zasloužil o její záchranu a oborovou reformaci. Z dalších pozic stojí alespoň za zmínku jeho pozice předsedy v představenstvu a post generálního ředitele společnosti Škoda Holding (2009). Koncem roku 2010 pak Tomáš Krsek jako jeden z investorů odkoupil dceřinou společnost Škoda Transportation a stal se předsedou představenstva.